Сключиха договора за АМ „Хемус“ от п.в. Буховци до п.в. „Белокопитово“ в края на септември

Фотограф: АПИ

На 29 септември Агенция "Пътна инфраструктура" подписа договор с  ДЗЗД "ХЕМУС – 16320", съставено от "Инфра Експерт" ЕООД, "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, "Автомагистрали - Черно Море" АД и "Трансконсулт-22 ООД.
Цената на изпълнителя е 119 785 000 лв. без ДДС. Предметът на договора е: "Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ "Хемус", участък от км 310+940 до км 327+260" . Предвижда се изготвяне на технически проект и изграждане на 16.32 км от АМ "Хемус" в участъка от пътен възел "Буховци" (пресичане с път ІІІ-5102) до пътен възел "Белокопитово".

Разработеният идеен проект е от км 298+895,07 до км 327+260 с габарит 29 м. Съгласно заданието за изработване на технически проект този документ следва да бъде направен за участъка от км 310+940 до км 327+260 с габарит 27 м, какъвто е предвиден за магистрали в актуализираните норми за проектиране на пътища. В идейния проект са включени нови големи съоръжения. Виадуктите са 6, съответно на км 313+080, км 313+800, км 315+855, км 316+520, км 316+875 и на км 318+180, предвиден е и мост на км 325+804. Техническият проект трябва да бъде изработен по следата на идейния проект с отразяване на решенията по ОВОС и в обхвата на изработения парцеларен план. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.

Стойността на проекта е  119 785 000 лв.без ДДС. В търга участваха 8 компании и обединения.

Последни новини

Виолета Комитова: Абсурдното е, че научихме, че се строи незаконно в отсечка на АМ

Виолета Комитова: Абсурдното е, че научихме, че се строи незаконно в отсечка на АМ "Хемус" от един горски служител

Иван Шишков: „Хемус“ се е превърнала в една строителна илюзия

Иван Шишков: „Хемус“ се е превърнала в една строителна илюзия

3 участъка от „Хемус” и 10 ремонта на язовири са правени без разрешителни за строеж (ВИДЕО)

3 участъка от „Хемус” и 10 ремонта на язовири са правени без разрешителни за строеж (ВИДЕО)