2146 души подписаха петицията за построяването на магистрала Хемус
Search Да, България Facebook Twitter YouTube Instagram
Български BG

Финансиране

А2 Хемус

Сумите със символа "~" пред тях са индикативни т.е. ориентировъчни.

Дължина Цена Цена на км

Боаза - Плевен/Ловеч

1. Лот 1 Ябланица – Боаза 9.3 км 54,990,000 лв. 5,912,903 лв.
2. Лот 2.1 Боаза – Дерманци 14 км ~ 129,000,000 лв. 9,214,286 лв.
3. Лот 2.2 Дерманци – Каленик 18 км ~ 165,000,000 лв. 9,166,667 лв.
4. Лот 2.3 Каленик – Плевен/Ловеч 18 км ~ 163,000,000 лв. 9,055,556 лв.

Плевен/Ловеч - Русе/Търново

5. Лот 3 Плевен/Ловеч – Александрово ~ 231,000,000 лв.
6. Лот 4 Александрово – Павликени ~ 197,000,000 лв.
7. Лот 5 Павликени – Русе-Велико Търново ~ 271,000,000 лв.

Велико Търново - Белокопитово

8. Лот 6 Част 1 от Велико Търново до Буховци ~ 300,000,000 лв.
9. Лот 7 Част 2 от Велико Търново до Буховци ~ 300,000,000 лв.
10. Лот 8 Част 3 от Велико Търново до Буховци ~ 250,000,000 лв.
11. Лот 9 Буховци - Белокопитово 16.3 км 119,785,000 лв. 7,348,773 лв.
 
Общо 75.6 км 2,180,775,000 лв.

Търново - Русе

Следим развитието и на магистралата Търново - Русе, като част от инфраструктурната мрежа на северна България. Посочените суми за лотовете са индикативни. За участъка Русе - Бяла, който е около 50% от дължината на трасето, все още нямаме цена.

Дължина Цена Цена на км
1. Лот 1 Русе - обход на Бяла 40 км ~ 283,000,000 лв. 7,075,000 лв.
2. Лот 2 Обход на Бяла 35 км ~ 265,000,000 лв. 7,571,429 лв.
3. Лот 3 Бяла - Велико Търново 58 км
 
Общо 133 км 548,000,000 лв.

Видин - Ботевград

Следим развитието и на магистралата Видин - Ботевград, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.

Дължина Цена Цена на км
1. Етап 1 Г28 Видин – Димово 35.7 км
2. Етап 2 Г28 Димово – Бела – Ружинци 22.3 км
3. Етап 3 Г28 Ружинци – Монтана 40.3 км
4. Обход на Монтана Г20 Обход на Монтана - в експлоатация
5. Етап 4 Г28 Монтана – Враца 28.7 км
6. Обход на Враца Г20 Обход на Враца - по-малък габарит
7. Етап 5 Г20 Враца – Мездра 9 км
8. Етап 6 Г20 Мездра – Ботевград 33 км
 
Общо 169 км 0 лв.

Общо за всички изброени проекти: 2,728,775,000 лв.

* За лотовете, маркирани с червено, все още няма достатъчно информация.

Актуално състояние на автомагистралите в България