3033 души подписаха петицията за построяването на магистрала Хемус
Search Да, България Facebook Twitter YouTube Instagram
Български BG

Финансиране

А2 Хемус

Изпълнител Дължина Цена Цена на км

Боаза - Плевен/Ловеч

Лот 0 Ябланица – Боаза Хидрострой АД, Водстрой 98 АД и Пътстрой Бургас ЕООД 9.3 км 54,990,000 лв. 5,912,903 лв.
Лот 1 Боаза – ПВ Дерманци Автомагистрали ЕАД 15.26 км 129,000,000 лв. 8,453,473 лв.
Лот 2 ПВ Дерманци – ПВ Каленик Автомагистрали ЕАД 19.2 км 165,000,000 лв. 8,593,750 лв.
Лот 3 ПВ Каленик – ПВ Плевен Автомагистрали ЕАД 17.08 км 163,000,000 лв. 9,543,326 лв.

Плевен/Ловеч - Русе/Търново

Лот 4 ПВ Плевен – ПВ Летница Автомагистрали ЕАД 26.8 км 231,000,000 лв. 8,619,403 лв.
Лот 5 ПВ Летница – път III-303 Автомагистрали ЕАД 23.2 км 197,000,000 лв. 8,491,379 лв.
Лот 6 път III-303 – път I-5 Автомагистрали ЕАД 32.6 км 271,000,000 лв. 8,312,883 лв.

Велико Търново - Белокопитово

Лот 7 I-5 до II-51 Бяла - Търговище Автомагистрали ЕАД 43.6 км ~ 383,333,333 лв. 8,792,049 лв.
Лот 8 II-51 до II-49 Търговище - Разград Автомагистрали ЕАД 33.5 км ~ 383,333,333 лв. 11,442,786 лв.
Лот 9 до пресичането на път I-4 с път III-5102 Автомагистрали ЕАД 11.9 км ~ 383,333,333 лв. 32,212,885 лв.
Лот 10 Буховци - Белокопитово ДЗЗД Хемус 16320 16.3 км 119,785,000 лв. 7,348,773 лв.
 
Общо 248.74 км 2,480,774,999 лв.

Търново - Русе

Следим развитието и на магистралата Търново - Русе, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.

Изпълнител Дължина Цена Цена на км
Лот 1 Русе - обход на Бяла 40 км
Лот 2 Обход на Бяла 35 км
Лот 3 Бяла - Велико Търново 58 км
 
Общо 133 км 0 лв.

Видин - Враца

Следим развитието и на магистралата Видин - Ботевград, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.

Изпълнител Дължина Цена Цена на км

Видин - Монтана

Участък 0 Г28 Видин – Макреш ПСТ Груп ЕАД, Нивел Строй ЕООД 29.64 км 298,028,263 лв. 10,054,935 лв.
Участък 1 Г28 Макреш – Бела Автомагистрали ЕАД 13.6 км ~ 216,600,000 лв. 15,926,471 лв.
Участък 2 Г28 Бела – Ружинци Автомагистрали ЕАД 11.13 км ~ 216,600,000 лв. 19,460,916 лв.
Участък 3 Г28 Ружинци – Белотинци Автомагистрали ЕАД 15.39 км ~ 216,600,000 лв. 14,074,074 лв.
Участък 4 Г28 Белотинци – Винище Автомагистрали ЕАД 11.98 км ~ 216,600,000 лв. 18,080,134 лв.
Участък 5 Г28 Винище – обход Монтана Автомагистрали ЕАД 13.69 км ~ 216,600,000 лв. 15,821,768 лв.

Монтана - Враца

Обход на Монтана Г20 Обход на Монтана - в експлоатация
Монтана – Враца Г28 Монтана – Враца 28.7 км
Обход на Враца Г20 Обход на Враца

Враца - Ботевград

Враца – Мездра Г20 Враца – Мездра 9 км
Лот 2 Г20 Мездра – Ботевград Европейски пътища АД и Водно строителство-Благоевград АД 13.4 км 266,975,907 лв. 19,923,575 лв.
Лот 1 Г20 Мездра – Ботевград Геострой и Пътстрой-92 19.3 км 159,599,936 лв. 8,269,427 лв.
 
Общо 165.83 км 1,807,604,106 лв.

Общо за всички изброени проекти: 4,288,379,105 лв.

* За лотовете, маркирани с червено, все още няма достатъчно информация.

Цените на сключените догвоори за лотове 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 на АМ Хемус са взети от тук и тук.

Актуално състояние на автомагистралите в България