2909 души подписаха петицията за построяването на магистрала Хемус
Search Да, България Facebook Twitter YouTube Instagram
Български BG

Финансиране

А2 Хемус

Дължина Цена Цена на км

Боаза - Плевен/Ловеч

1. Лот 0 Ябланица – Боаза 9.3 км 54,990,000 лв. 5,912,903 лв.
2. Лот 1 Боаза – ПВ Дерманци 15.26 км 129,000,000 лв. 8,453,473 лв.
3. Лот 2 ПВ Дерманци – ПВ Каленик 19.2 км 165,000,000 лв. 8,593,750 лв.
4. Лот 3 ПВ Каленик – ПВ Плевен 17.08 км 163,000,000 лв. 9,543,326 лв.

Плевен/Ловеч - Русе/Търново

5. Лот 4 ПВ Плевен – ПВ Летница 26.8 км 231,000,000 лв. 8,619,403 лв.
6. Лот 5 ПВ Летница – път III-303 23.2 км 197,000,000 лв. 8,491,379 лв.
7. Лот 6 път III-303 – път I-5 32.6 км 271,000,000 лв. 8,312,883 лв.

Велико Търново - Белокопитово

8. Лот 7 I-5 до II-51 Бяла - Търговище 43.6 км
9. Лот 8 II-51 до II-49 Търговище - Разград 33.5 км
10. Лот 9 до пресичането на път I-4 с път III-5102 11.9 км
11. Лот 10 Буховци - Белокопитово 16.3 км 119,785,000 лв. 7,348,773 лв.
 
Общо 248.74 км 1,330,775,000 лв.

Търново - Русе

Следим развитието и на магистралата Търново - Русе, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.

Дължина Цена Цена на км
1. Лот 1 Русе - обход на Бяла 40 км
2. Лот 2 Обход на Бяла 35 км
3. Лот 3 Бяла - Велико Търново 58 км
 
Общо 133 км 0 лв.

Видин - Ботевград

Следим развитието и на магистралата Видин - Ботевград, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.

Дължина Цена Цена на км
1. Лот 1 Г20 Мездра – Ботевград 19.3 км 159,599,936 лв. 8,269,427 лв.
2. Лот 2 Г20 Мездра – Ботевград 13.4 км 266,975,907 лв. 19,923,575 лв.
3. Етап 3 Г20 Враца – Мездра 9 км
4. Обход на Враца Г20 Обход на Враца - по-малък габарит
5. Етап 4 Г28 Монтана – Враца 28.7 км
6. Обход на Монтана Г20 Обход на Монтана - в експлоатация
7. Етап 5 Г28 Ружинци – Монтана 40.3 км
8. Етап 6 Г28 Бела – Ружинци 11.12 км
9. Етап 7 Г28 Макреш – Бела 13.6 км
10. Етап 8 Г28 Видин – Макреш 29.64 км 298,028,263 лв. 10,054,935 лв.
 
Общо 165.06 км 724,604,106 лв.

Общо за всички изброени проекти: 2,055,379,106 лв.

* За лотовете, маркирани с червено, все още няма достатъчно информация.

Актуално състояние на автомагистралите в България