2575 души подписаха петицията за построяването на магистрала Хемус
Search Да, България Facebook Twitter YouTube Instagram
Български BG

Трасе

Предвидени лотове на магистрала Хемус

1.
9.3 км
Лот 01
Ябланица – Боаза
В експлоатация
Стъпка 12/12
2.
15.26 км
Лот 1
Боаза – ПВ Дерманци
от км 87+800 до км 103+060
Строителен процес
Стъпка 10/12
3.
19.2 км
Лот 2
ПВ Дерманци – ПВ Каленик
от км 103+060 до км 122+260
Технически и работни проекти
Стъпка 6/12
4.
17.08 км
Лот 3
ПВ Каленик – ПВ Плевен
от км 122+260 до км 139+340
Технически и работни проекти
Стъпка 6/12
5.
26.8 км
Лот 4
ПВ Плевен – ПВ Летница
от км 139+340 до км 166+144.09
Идеен проект
Стъпка 3/12
6.
23.2 км
Лот 5
ПВ Летница – път III-303
от км 166+144,09 до км 189+344
Идеен проект
Стъпка 3/12
7.
32.6 км
Лот 6
път III-303 – път I-5
от км 189+344 до км 222+000
Идеен проект
Стъпка 3/12
8.
46 км
Лот 7
Част 1 от Велико Търново до Буховци
Не се работи
9.
Лот 8
Част 2 от Велико Търново до Буховци
Не се работи
10.
Лот 9
Част 3 от Велико Търново до Буховци
Не се работи
11.
16.3 км
Лот 10
Буховци - Белокопитово
Строителен процес
Стъпка 10/12
205.74 км
Общо