Трасе

Лотове 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 са с точни трасета. Лотове 7, 8 и 9 все още са ориентировъчни. Километражите са взети от тук и тук.

Предвидени лотове на магистрала Хемус

1.
9.3 км
Лот 0
Ябланица – Боаза
от км 78+500 до км 87+800
Очаквано пускане: 2019
В експлоатация
Стъпка 8/8
2.
15.4 км
Лот 1
Боаза – ПВ Дерманци
от км 87+800 до км 103+150
Очаквано пускане: 2024
Строителство
Стъпка 7/8
3.
19.1 км
Лот 2
ПВ Дерманци – ПВ Каленик
от км 103+150 до км 122+260
Очаквано пускане: 2024
Строителство
Стъпка 7/8
4.
17.1 км
Лот 3
ПВ Каленик – ПВ Плевен
от км 122+260 до км 139+340
Очаквано пускане: 2024
Строителство
Стъпка 7/8
5.
28.2 км
Лот 4
ПВ Плевен – Летница
от км 139+340 до км 167+572
Очаквано пускане: 2026
Отчуждаване
Стъпка 5/8
6.
23.2 км
Лот 5
Летница – Павликени
от км 167+ 572 до км 190+771
Очаквано пускане: 2026
Отчуждаване
Стъпка 5/8
7.
32.7 км
Лот 6
Павликени – Куцина/Велико Търново
от км 190+771 до км 223+426
Очаквано пускане: 2026
Технически проект
Стъпка 4/8
8.
42.2 км
Лот 7
Куцина/Велико Търново – Попово
от км 223+426 до км 265+600
Очаквано пускане: 2028
ОВОС
Стъпка 2/8
9.
33.4 км
Лот 8
Попово – Лозница
от км 265+600 до км 299+000
Очаквано пускане: 2028
ОВОС
Стъпка 2/8
10.
11.9 км
Лот 9
Лозница – Буховци
от км 299+000 до км 310+940
Очаквано пускане: 2028
Технически проект
Стъпка 3/8
11.
16.3 км
Лот 10
Буховци - Белокопитово
от км 310+940 до км 327+260
Очаквано пускане: 2022
В експлоатация
Стъпка 8/8
248.8 км
Общо