3033 души подписаха петицията за построяването на магистрала Хемус
Search Да, България Facebook Twitter YouTube Instagram
Български BG

Трасе

Лотове 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 са с точни трасета. Лотове 7, 8 и 9 все още са ориентировъчни. Километражите са взети от тук и тук.

Предвидени лотове на магистрала Хемус

1.
9.3 км
Лот 0
Ябланица – Боаза
от км 78+500 до км 87+800
В експлоатация
Стъпка 8/8
2.
15.26 км
Лот 1
Боаза – ПВ Дерманци
от км 87+800 до км 103+060
Строителство
Стъпка 7/8
3.
19.2 км
Лот 2
ПВ Дерманци – ПВ Каленик
от км 103+060 до км 122+260
Строителство
Стъпка 7/8
4.
17.08 км
Лот 3
ПВ Каленик – ПВ Плевен
т км 122+260 до км 139+340
Строителство
Стъпка 7/8
5.
26.8 км
Лот 4
ПВ Плевен – ПВ Летница
от км 139+340 до км 166+144.09
ПУП-Парцеларен план
Стъпка 3/8
6.
23.2 км
Лот 5
ПВ Летница – път III-303
от км 166+144.09 до км 189+344
ПУП-Парцеларен план
Стъпка 3/8
7.
32.6 км
Лот 6
път III-303 – път I-5
от км 189+344 до км 222+000
ПУП-Парцеларен план
Стъпка 3/8
8.
43.6 км
Лот 7
I-5 до II-51 Бяла - Търговище
ОВОС
Стъпка 2/8
9.
33.5 км
Лот 8
II-51 до II-49 Търговище - Разград
ОВОС
Стъпка 2/8
10.
11.9 км
Лот 9
до пресичането на път I-4 с път III-5102
ОВОС
Стъпка 2/8
11.
16.3 км
Лот 10
Буховци - Белокопитово
от км 310+940 до км 327+260
Строителство
Стъпка 7/8
248.74 км
Общо