Напредък

Напредък по лотове

Лот 1

Боаза – ПВ Дерманци

от км 87+800 до км 103+150
Очаквано пускане: 2024 г.

15.4 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

Лот 2

ПВ Дерманци – ПВ Каленик

от км 103+150 до км 122+260
Очаквано пускане: 2024 г.

19.1 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

Лот 3

ПВ Каленик – ПВ Плевен

от км 122+260 до км 139+340
Очаквано пускане: 2024 г.

17.1 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

Лот 4

ПВ Плевен – Летница

от км 139+340 до км 167+572
Очаквано пускане: 2026 г.

28.2 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Текущ етап: Разрешение за Строеж

Бъдещи процедури:

Строителство

Лот 5

Летница – Павликени

от км 167+ 572 до км 190+771
Очаквано пускане: 2026 г.

23.2 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Текущ етап: Разрешение за Строеж

Бъдещи процедури:

Строителство

Лот 6

Павликени – Куцина/Велико Търново

от км 190+771 до км 223+426
Очаквано пускане: 2026 г.

32.7 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Текущ етап: Отчуждаване

Бъдещи процедури:

Разрешение за Строеж

Строителство

Лот 7

Куцина/Велико Търново – Попово

от км 223+426 до км 265+600
Очаквано пускане: 2028 г.

42.2 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Текущ етап: Технически проект

Бъдещи процедури:

ПУП-Парцеларен план

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Лот 8

Попово – Лозница

от км 265+600 до км 299+000
Очаквано пускане: 2028 г.

33.4 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Текущ етап: Технически проект

Бъдещи процедури:

ПУП-Парцеларен план

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Лот 9

Лозница – Буховци

от км 299+000 до км 310+940
Очаквано пускане: 2028 г.

11.9 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Технически проект

Текущ етап: ПУП-Парцеларен план

Бъдещи процедури:

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Лот 10

Буховци - Белокопитово

от км 310+940 до км 327+260
Очаквано пускане: 2022 г.

16.3 км


Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Текущ етап: В експлоатация

Напредък по лотове

км Идеен проект ОВОС ПУП-Парцеларен план Технически проект Отчуждаване Разрешение за строеж Строителство В експлоатация
Лот 0 9.3 км
Лот 1 15.4 км
Лот 2 19.1 км
Лот 3 17.1 км
Лот 4 28.2 км
Лот 5 23.2 км
Лот 6 32.7 км
Лот 7 42.2 км
Лот 8 33.4 км
Лот 9 11.9 км
Лот 10 16.3 км

Легенда

Приключено Не е приключено